PROJEKT GOTOWY

Projekt gotowy – jest to projekt architektoniczno-budowlany, którego dokumentacja jest powielana i rozpowszechniana. Może stanowić jedną z 4 części projektu budowlanego (zamiast projektu indywidualnego). Konieczna jest jego tzw. adaptacja do istniejących warunków. W skład architektoniczno-budowlanego projektu gotowego wchodzą następujące części:

  • architektoniczna zawierająca opis rozwiązań funkcjonalnych i technicznych oraz rysunki: 
  • rzuty poszczególnych kondygnacji prezentujące sposób rozplanowania i powierzchnie pomieszczeń, wymiary, rozmieszczenie ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych,
  • rzut więźby dachowej przedstawiający konstrukcję dachu, (przeważnie drewnianą),
  • rzut dachu określający kształt i rozmiar dachu, kąt jego nachylenia, rozmieszczenie lukarn i okien połaciowych, rynien i rur spustowych,
  • przekrój podający wysokość budynku, umieszczenie otworów okiennych i drzwiowych oraz rozwiązania techniczne stropów, ścian i dachu,
  • 4 elewacje przedstawiające wygląd budynku, zestawienie stolarki pokazujące wymiary i proponowany wygląd okien i drzwi zastosowanych w projekcie. konstrukcyjna zawiera opis rozwiązań technicznych, obliczenia statyczne
  • rzut fundamentów,
  • plan rozmieszczenia pozycji konstrukcyjnych,
    Dokumentacja instalacji elektrycznych podaje parametry techniczne zapotrzebowania na energię elektryczną oraz opis i rysunki instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacji odgromowych i ochrony przed pożarem. dokumentacja centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej zawiera opisy i rysunki pokazujące rozwiązania techniczne w/w instalacji.