MINIMALNE SZEROKOŚCI DZIAŁKI

Ważnym kryterium decydującym o wyborze projektu, oprócz wymagań zawartych w decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu jest minimalna szerokość działki. Przepisy określają minimalne odległości budynku od granicy innej działki budowlane:

  • 4 m - w przypadku ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi,
  • 3 m - w przypadku ściany bez otworów okiennych i drzwiowych,
  • 1,5 m lub w granicy działki jeżeli wynika to z zapisów w planie lub decyzji o Warunkach Zabudowy.