UMOWY NA DOSTAWĘ MEDIÓW

Uzyskane na etapie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oświadczenia należy zamienić na umowy z wymienionymi wcześniej dostawcami:

  • energii elektrycznej,
  • gazu,
  • energii cieplnej,
  • wody,
  • oraz odbiorcami: - wod.–kan.