BUDOWA

Przy budowie typowego domu jednorodzinnego podpiwniczonego, z poddaszem użytkowym w technologii tradycyjnej, będziemy musieli przejść przez następujące etapy:

 1. Przygotowanie placu budowy:
  • ogrodzenie terenu budowy (zalecane),
  • ustawienie tablicy informacyjnej,
  • wytyczenie geodezyjne obiektu (osi fundamentów),
  • wykonanie niwelacji terenu,
  • zagospodarowanie placu budowy (obiekty tymczasowe, składnice materiałów, drogi wewnętrzne, itp.),
  • wykonanie przyłączy do sieci (energia, woda).
 2. Roboty ziemne:
  • zdjęcie warstwy ziemi (humusu),
  • wykopy pod ławy fundamentowe.
 3. Fundamenty:
  • wykonanie szalunku ław,
  • ułożenie zbrojenia ław fundamentowych,
  • wylanie betonu,
  • wykonanie ścian fundamentowych,
  • zdjęcie szalunków,
  • izolacje pionowe i poziome fundamentów,
  • docieplenie ścian fundamentowych drenaż opaskowy,
  • obsypanie fundamentów - przywóz mas ziemnych w przypadku ich braku lub odwiezienie urobku w przypadku nadmiaru ziemi, pozostałej z wcześniej wykonanych wykopów).
 4. Ściany piwnic:
  • wykonanie ścian piwnic.
 5. Strop piwnic:
  • wykonanie deskowania stropu z wykonaniem otworów na kominy i kanały dla przeprowadzenia instalacji,
  • ułożenie zbrojenia,
  • betonowanie stropu i schodów.
 6. Ściany parteru:
  • wykonanie ścian parteru.
 7. Strop nad parterem:
  • wykonanie deskowania stropu,
  • ułożenie zbrojenia,
  • betonowanie stropu.
 8. Ściany poddasza:
  • wykonanie ścian poddasza,
  • murowanie kominów i tynkowanie elementów ponad powierzchnią dachu.
 9. Dach:
  • wykonanie konstrukcji dachu,
  • łacenie i/lub ułożenie deskowania,
  • wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
  • montaż okien połaciowych,
  • wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i montażem rur spustowych.
 10. Stolarka okienna i drzwiowa:
  • montaż okien i drzwi zewnętrznych.
 11. Elewacje:
  • wykonanie ocieplenia w przypadku ściany dwuwarstwowej,
  • wykonanie tynków.
 12. Strop nad poddaszem:
  • ułożenie izolacji cieplnej,
  • ułożenie paroizolacji,
  • zabudowa sufitu i skosów.
 13. Instalacje wewnętrzne:
  • wykonanie instalacji elektrycznych,
  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej, c.o.,
  • wentylacyjnej.
 14. Wykonanie przyłączy do sieci zewnętrznej:
  • wykonanie przyłączy do sieci zewnętrznych,
  • w przypadku braku zbiorczej kanalizacji miejskiej należy wykonać szczelny zbiornik na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnię.
 15. Podłogi
  • Podłoga na gruncie:
   • wykonanie podkładu pod podłogi na gruncie,
   • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej,
   • ułożenie izolacji cieplnej,
   • wykonanie podkładu pod posadzki,
   •  wykonanie posadzek.
  • Podłoga na stropie:
   • wykonanie warstwy wyrównawczej na płycie stropowej,
   • ułożenie izolacji przeciwwilgociowej,
   • ułożenie izolacji akustycznej,
   • wykonanie podkładu pod posadzki,
   • wykonanie posadzek.
 16. Stolarka wewnętrzna:
  • montaż drzwi i okienek wewnętrznych.
 17. Wykończenie ścian i sufitów:
  • wykonanie tynków wewnętrznych,
  • malowanie lub tapetowanie.
 18. Wyposażenie wnętrz.